Klokánek Žatec zřizuje spolek Fond ohrožených dětí 

Jako nejosamělejší strom, jako nejztracenější ostrov, jako nejvyprahlejší poušť ... jsou děti bez lásky

Fond ohrožených dětí je spolek na pomoc týraným, zanedbávaným, zneužívaným, opuštěným nebo jinak sociálně ohroženým dětem, s působností na celém území České republiky. Ustavující schůze Členského shromáždění se konala dne 23. 6. 1990, registrace stanov byla provedena Ministerstvem vnitra ČR dne 2. 4. 1990 pod čj. AVS/1-828/90, resp. VSP/1-198/90-R (nyní jsme registrováni ve Spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl L- vložka 180). 

Číslo účtu Klokánek Žatec 234924265/0300, ČSOB, a.s.


Fond ohrožených dětí - Na Poříčí 1038/6, Praha 1, IČ: 00499277

tel: 224 236 655       email: fod@fod.cz