https://kr-ustecky.cz

Klokánek je projektem Fondu ohrožených dětí. Je zařízením pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Poskytuje neodkladnou rodinnou péči týraným, zanedbávaným, zneužívaným či jinak ohroženým dětem, které nemohou zůstat ve vlastním rodinném prostředí nebo o které nemůže vlastní rodina dočasně pečovat, a to až do doby, než se mohou vrátit domů nebo než je pro ně nalezena náhradní rodina či jiné vhodné řešení. 
Klokánky mohou přijímat děti na základě žádosti rodičů, soudního rozhodnutí (předběžné opatření nebo rozsudek), žádosti OSPOD i na základě žádosti samotného dítěte či osoby, která malé dítě nalezne opuštěné nebo v jiné krizové situaci.
Klokánky fungují v České republice od roku 2000.
Více informací o Fondu ohrožených dětí a Klokáncích najdete na webové stránce http://www.fod.cz/

Číslo účtu Klokánek Žatec

 2701674576/2010

                                      transparentní sbírkový účet  Fio Banka 

KLOKÁNEK ŽATEC - kapacita pro 16 dětí

Lva Tolstého 2987, 438 01 Žatec - 3 byty + kancelář (doručovací adresa)

Studentská 1139, 438 01 Žatec - 1 byt 

ředitelka - Bc. JITKA TŮMOVÁ ŠATAVOVÁ

tel: 724 567 971

POHOTOVOSTNÍ KONTAKTY:

724 567 971 (NONSTOP) popř. 724 567 042

Klokánek Žatec na Facebooku